Lid worden van onze loge: procedure tot aanname tot Leerling Vrijmetselaar
(met dank aan Loge de Troffel nr. 137 O:. Hengelo)
 
 
 
Lid worden van een Vrijmetselaarsloge is niet iets wat je het beste in een opwelling doet.
 
Van belang is om vooraf goed te overwegen of het vrijmetselaarsschap wel echt iets voor je is en het is van evident belang om je vooraf goed te oriënteren. Hiervoor zijn heel veel bronnen beschikbaar, zo zijn er op internet legio informatiebronnen te vinden. De website van het Grootoosten der Nederlanden maar ook de talrijke websites van de aan het Grootoosten verbonden loges, zoals die van de loge Willem Frederik Karel die je nu aan het bezoeken bent. 
 
Daarnaast is er sprake van een toelatingsprocedure. Deze is belangrijk voor zowel de loge als een geïnteresseerde en wordt gebruikt om de beoordelen of de vrijmetselarij toegevoegde waarde voor jou heeft en of er een kans bestaat dat uw verwachtingen waargemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt natuurlijk ook gekeken of je goed bij onze loge past. De toelatingsprocedure neemt meerdere maanden in beslag en je kunt hierover meer lezen op de andere pagina's.
 
Lid worden? Zo gaat dat.

Moet je gevraagd worden door een vrijmetselaar om lid te mogen worden? Nee, echt niet! Je moet echter wel zelf het initiatief nemen.
Veel kandidaten voelen zich al langer vrijmetselaar, maar zijn alleen nog geen lid van een loge.
 
Wil je een oriënterend gesprek en meer informatie? Dan praten we je graag een keer bij onder het genot van een kopje koffie. Zo kun jij je een goed beeld vormen van onze loge en vrijmetselarij. Dit kan door een afspraak te maken met de voorlichter van de loge of eens langs te komen op een avond voor belangstellenden. Mocht je nadien, na rijp intern beraad, tot de conclusie komen dat je lid wilt worden dan is het geen kwestie van aanmelden en starten aanschuiven. Lees verder en dan begrijp je waarom. 
 
Je krijgt als eerste het inschrijfformulier en een vragenlijst. Na ontvangst van je inschrijving wordt je aangemeld als kandidaat en wordt je in alle aangesloten loges genoemd als kandidaat vrijmetselaar. Je wordt immers lid van de Nederlandse orde der vrijmetselaren en kunt als lid van de orde ook andere loges bezoeken. Die willen dus ook wel graag weten wie er lid wordt. Doorgaans stuit dat niet op bezwaren. Om ons wederzijds te overtuigen, dus wij én jij, of wij bij elkaar passen, een klik hebben, worden er meerdere gesprekken gepland. Niks spannends hoor. Geen rare vragen.
 
Als eerste wordt je bezocht door 2 leden (meesters) van de loge. Gewone mannen als jijzelf. In het gesprek, bij voorkeur in het bijzijn van je partner, kunnen we van onze kant het een en ander toelichten en je vragen, of die van je partner, beantwoorden. Een verslag hiervan wordt door beiden afzonderlijk opgemaakt. Daarna volgt een gesprek met de Achtbare Meester van de loge. Ook een gewone man die tevens de voorzitter van de loge is. Ook hij maakt een verslag van zijn bevindingen. Die voorzitter wordt voor enkele jaren benoemd en wordt vervolgens opgevolgd door een ander lid van de loge. Alle functies rouleren en jaarlijks zijn er wisselingen. Zo houden we iedereen betrokken bij het wel en wee van de loge. Deze verslagen gaan vervolgens naar de commissie van onderzoek. Je wordt vervolgens uitgenodigd in het logegebouw om met deze commissie te praten over je motivatie en verwachtingen als je lid zou worden. De commissie van onderzoek brengt verslag uit aan de loge leden en adviseert om je al dan niet aan te nemen als leerling vrijmetselaar. Dan wordt er gestemd door alle meesters aanwezig bij de vergadering. Na akkoord en zonder bezwaar van het hoofdbestuur wordt dan eindelijk een datum geprikt voor je inwijding. 
 
Tja, zo gaat dat. Je ziet dat wij en jij dus niet over één nacht ijs gaan. We willen een lange termijn relatie opbouwen en zo zeker, als maar mogelijk is, zijn dat dit een succesvolle relatie wordt waar beiden, jij en de leden van de loge, blij mee zijn en blijven. Voor je inwijding heb je een donker pak met witte blouse en dito strikje nodig, jaquet is mooi, smoking is algemeen gebruikelijk maar een net donker pak is ook prima. Met zwarte sokken en zwarte schoenen is het "clubtenue" dan compleet. De jaarlijkse contributie bedraagt €420 en mag per maand betaald worden. Verder is er een eenmalig entreegeld van €120. Dit voor diverse regalia die je ontvangt bij inwijding als leerling, latere bevordering tot gezel en uiteindelijke verheffing tot meester-vrijmetselaar.
 
Lees ook het artikel uit het blad "Vrijmetselarij", jaargang 67 - nummer 8, september 2013